Informació Veïnal

30 abril 2015

Obrim la Sala polivalent

Pròximament,  a partir del 4 de maig, obrim la Sala Polivalent als matins, de 9:30 a 12:30 de dilluns a divendres.
Així tindreu un nou espai disponible. Tindrem jocs de taula, revistes i diaris.

 

30 abril 2015

Abrimos la Sala polivalent

Próximament a partir del 4 de mayo abrimos la Sala Polivalente por las mañanas, de 9:30 a 12:30 de lunes a viernes.
Asi dispondreis de un nuevo espacio. Tendremos juegos de mesa, revistas, periodicos, …
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –